News


Juli / July 2014


Medisynx heeft op bijzondere uitnodiging haar

publicatie gepresenteerd op de Internationale

Conferenties voor 'Preventive Medicine and 

Integrative Medicine' in Stockholm (14-15 th of July 

2014) and Oslo (18-19th of July 2014) en onze 

publicatie en presentatie is met groots applause 

ontvangen. De publicatie van ons eerste grootse RCT

onderzoek is een feit en is met de meest significante 

resultaten aan de wereld getoond.

Een grote stap voorwaarts in gezondheid is gezet, er 

zullen nog vele stappen volgen. 


Lees meer bij - Ons onderzoek- Medisynx has presented her publication on special

invitation at the International Conferences for 

Preventive Medicine and Integrative Medicine in 

Stockholm (14-15th of July 2014) and Oslo (18-19th 

of July 2014) and our publication and presentation 

was rewarded with a big applause. Publication of our 

first large RCT research is a fact and is showed to the

world with the most significant results. 


A big step forward in health is made, and more steps

to follow.

Read more at - Our scientific research-.


 
Januari / January 2014


Medisynx presentatie op de Internationale beurs en congres MEDIZIN in Stuttgart Duitsland, 24-25-26 januari 2014

Medisynx presentation at the International Fair and Congres MEDIZIN in Stuttgart Germany, 24-25-26 January 2014