Ons wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de Universiteit Wageningen en dierenarts Annelies van Tilburg (overleden 26-1- 2014) hebben we van 2012 - 2014 een gedegen studie naar de effectiviteit van de MD Dog Test op 47 honden uitgevoerd, op basis van Non-Profit. 


Non-Profit betekent dat alle teamleden al het onderzoekswerk zonder salaris in hun vrije tijd hebben gedaan. Dit is zeer bijzonder in de wetenschap, daar zijn we zeer trots op. 

Deze studie betrof een zeer gedegen studie design, zodat de uitkomsten  ervan100 % betrouwbaar zijn: gerandomiseerd*1), dubbel blind*2), split-sample analyse*3) en retroperspectief*4) onderzoek op 47 honden met huidaandoeningen zoals Atopische Dermatitis (CAD), of andere huidaandoeningen mochten hebben zoals Constitutionele Dermatitis, pruritus en tevens klachten zoals Otitis Media, rug- en gewrichtsklachten, overgewicht/obesitas en gedragsklachten of psychische klachten zoals te druk zijn/hyper gedrag of juist te afwezig of te traag zijn/hypo gedrag, angstig gedrag, nerveus gedrag, bijt gedrag, agressief gedrag, niet alleen kunnen zijn gedrag, niet volledig zindelijk worden,  en of overgewicht of vreetrazernij hebben. Zeer uiteenlopende klachten hebben we verzameld.

In januari 2014 hebben we deze studie afgerond, de data geopend en geanalyseerd en geconcludeerd.

De resultaten zijn hoogst significant, we hebben een resultaat van 100 % behaald! en zeer bijzondere en opmerkelijke resultaten dat we mogen concluderen dat de MD Dog Test en de Medisynx Methode een curatieve en preventieve behandeling is. 

Zie de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Biology, Veterinary, Agricultural and Food Engineering Vol:8 No:7, 2014  

Link naar publicatie:

http://waset.org/publications/9998901/serological-igg-testing-to-diagnose-alimentary-induced-diseases-and-monitoring-efficacy-of-an-individual-defined-diet-in-dogs


Hieronder een abstrakt van deze publicatie in eenvoudige woorden:

Serologische IgG Test voor het diagnosticeren van Alimentaire Geïnduceerde Aandoeningen en Monitoren van de Effectiviteit van een Individueel Bepaald Dieet in Honden.                                      

 AbstraktAchtergrond. Voeding-gerelateerde allergieën en intoleranties komen vaak voor bij honden.  

Het diagnosticeren (diagnose vaststellen) en monitoren (nauwkeurig controleren) gebeurt nu bij de dierenartsen volgens de methode genoemd de  ‘Gouden Standaard’ waarbij eliminatie van alle voedingsstoffen en het een voor een weer invoeren van een voedingsstof is echter tijdrovend, duur en er komt nooit een volledig goed beeld uit.  Nu wordt er gezegd dat op nieuwe eiwitbronnen altijd goed gereageerd wordt. Maar dat blijkt uit onze studie helemaal niet zo te zijn. We zagen dat mensen en honden ook op hele nieuwe eiwitbronnen kunnen reageren, want je weet nooit zeker of de voorouders dat eiwit nooit gegeten heeft. 

Om een snelle en zekere kwantitatieve (grote) test voor zo een incompatibiliteit waarbij individuele voedingsstoffen die dit veroorzaken te faciliteren (mogelijk te maken)  is deze serologische test ontwikkeld waarmee Alimentaire Geïnduceerde Aandoeningen en manifestaties (klachten) kunnen worden vastgesteld.

 

Methode: we hebben eerst de Medisynx IgG Humane (mens) Screening Test ELISA ontwikkeld en omdat het immuunsysteem van de hond het meest gelijkend is op die van mensen [25], waren we ook in staat om een Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA te ontwikkelen. In deze gerandomiseerde (onwillekeurig samengestelde groep), dubbelblind (zowel de dierenarts als het hondenbaasje weet niet welk dieet er wordt gevolgd en het lab kent de honden niet en weet niet wat deze honden mankeren), Split-sample (er worden twee  bloedmonsters apart van elkaar ingestuurd met elke een eigen unieke code die toch precies dezelfde uitslag geven) en retroperspectief (waarbij zowel het goede dieet als een keer opzettelijk het foute dieet wordt gegeven om vast te stellen of het dan weer fout gaat) is dit onderzoek op 47 honden uitgevoerd. Deze honden hadden last van allerlei soorten allergieën en secondaire geïnduceerde gevolg reacties. Alle honden hebben deelgenomen aan de Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA, (waarbij de reproduceerbaarheid dus dat we de test twee keer hebben uitgevoerd binnen een afwijking van  < 0,02 % SD). De testresultaten zijn weergegeven in titers in relatie tot de standard voor Alimentaire Geïnduceerde Aandoeningen en het kunnen monitoren (nauwkeurig kunnen controleren) van de effectiviteit (werkzaamheid) van een individueel bepaald dieet bij honden.  

De Split sample analyse was uitgevoerd door het onafhankelijk  van elkaar insturen van twee keer een 3 ml serum monster onder twee unieke codes.


Resultaten.
De dierenarts monitorde  (nauwkeurig controleren) deze honden en hun resultaat op  tenminste de 3e, 7e, 21e, 49e en 70e dag en na een periode  van 6 en 12 maanden,  de honden waren uitsluitend op een individueel negatief dieet ingesteld en kregen na 6 maanden uitsluitend een individueel positief dieet voor de positieve challange (de provocatie test).

De verzamelde data (alle verkregen uitkomsten, rapportages en resultaten)  van elke hond werd vastgelegd op een speciaal formulier en de dierenarts rapporteerde dat er een volledig herstel dus een volledig klachtenvrij resultaat is waargenomen in minder dan
70 dagen (tussen de 50 en de 70 dagen) bij de meerderheid van de honden  (44 van de 47 honden = 93,7%). *)

Conclusie resultaat:  Na  maximaal 70 dagen hebben alle honden een 93,7 % gezondheidsresultaat behaald, 93,7 % was klachtenvrij.

Conclusie voorspellende waarden *5): deze studie toonde een significant resultaat van 100 % in specificiteit als ook een 100% resultaat in de positieve voorspellende waarde.

Aan de andere kant, was de sensitiviteit 95,7% en de negatieve voorspellende waarde was 95,7%. Sensitiviteit is echter in het algemeen lager dan de specificiteit mogelijk omdat er verschillende mechanismes (oorzaken) aan een voeding sensitiviteit ten grondslag kunnen liggen zoals het hebben van een Systemische Candidiasis.   

We concluderen dat alleen een individueel dieet gebaseerd op de Medisynx IgG ELISA voor honden een significante verbetering geeft van atopische dermatitis (CAD) en pruritus (ernstige jeuk) inclusief alle andere niet-specifieke allergische huid reacties zoals erythema (roodheid van de huid), jeuk, bijten en kluiven op de tenen als ook vele secundaire manifestaties (tweede vervolg reacties) zoals chronische diarree, chronische obstipatie, otitis media (middenoor ontsteking), obesitas (overgewicht), lui of inactief gedrag, pijn en spierstijfheid die tot bewegingsbeperking leidt  excessieve lacrimatie (overmatig tranende ogen), hyper (te druk) gedrag, nerveus gedrag, en het niet alleen thuis kunnen blijven gedrag, angst stoornis, agressief gedrag, en het niet-gehoorzamen gedrag.  Daarom kunnen we op basis van deze significante resultaten concluderen dat Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA een curatieve (genezende) en preventieve  (voorkomende ) therapie en behandeling is voor Alimentair Geïnduceerde Aandoeningen en voedingsincompatibiliteit.

Verder concluderen we dat een relatief meer ernstige Systemische Candidiasis, vastgesteld bij een relatief hogere titer (klasse 3 en klasse 4 IgG reacties tegen Candida albicans), van invloed is op de duur van het herstel van de klinische manifestaties (klachten) in deze aangedane honden. Deze resultaten komen precies overeen met onze humane (mensen) klinische vooronderzoeken.

Tot slot hebben we mogen concluderen dat we in staat zijn geweest om deze test reproduceerbaar (dubbel) uit te voeren, dit betekent dat een constante cruciaal (zeer belangrijk) is om zulke precieze uitkomsten binnen < 0,02 % S.D (Standaard Deviatie / afwijking) te kunnen verkrijgen. Dit  resultaat is voor laboratoria een zeer opmerkelijk resultaat!

Dit betekent dat we werken met hoogst gekwalificeerde laboranten, die we goed getraind hebben, die alle handelingen altijd zeer precies en nauwkeurig op dezelfde wijze uitvoeren, met in eigen beheer ontwikkelde apparaten en equipment, dat we onder geconditioneerde lab omstandigheden werken (dus altijd gelijke omstandigheden ten aanzien van de temperatuur, licht, zuurstof en gassen, trillingvrij, enz.) en onder deze perfecte toestand onze testen uitvoeren. 
Dat maakt dat we maar een S.D. van < 0,02% hebben! 
Een grote prestatie in 'labland'.


Kernwoorden—Allergie, canine (hond) atopic dermatitis (CAD), IgG-ELISA, food-incompatibility (voedingsincompatibiliteit), Medisynx, food-allergens
(voeding-allergenen).

 

*) In de uitgebreide tekst van het onderzoek staat vermeld dat er 3 honden waren die niet volledig aan hun dieet konden voldoen, omdat  uit de uitslag van deze 3 honden  aangetoond werd dat alle soorten vlees verboden waren en dat deze honden alleen nog een of twee soorten vis mochten hebben en omdat we twijfelden of dat een hond uitsluitend op een vis-dieet gezond kan zijn, hebben we deze 3 honden daarom toch 1 x per 2 weken afwisselend een vleessoort gegeven die  incompatibele geklassificeerd was, een klasse 2 of soms zelfs wel een klasse 3.
Desondanks waren deze honden voor meer dan 90 % klachtenvrij geworden.
Voorwaar toch een 
prachtig resultaat. 


Inmiddels hebben we bij deze honden nader onderzoek gedaan, en hebben deze honden meegedaan aan de nieuwste, meest recente Medisynx MD Dog Test waarbij we nieuwe voedingsstoffen van vlees,  vis, granen en groenten hebben getest. En gelukkig voor deze honden hun dieet kon nu toch met compatibele voedingsstoffen worden uitgebreid , de luxe van twee of meer vleessoorten.  Nu zijn zij ook sinds 2015 volledig gezond en 100 % klachtenvrij.

 

*) Betekenis:

  1. Gerandomiseerd betekent dat onwillekeurig honden bij elkaar  worden gezocht die aan het onderzoek kunnen gaan  deelnemen. En onwillekeurig in groepen worden verdeeld.

  2. Dubbel-blind betekent dat iedereen in ons onderzoeksteam niets mag weten over welke hond het juiste dieet krijgt of het foute  incompatiblele dieet krijgt of welk resultaat de hond heeft ondervonden.  Pas na afloop  van de studie worden alle verzamelde gegevens bekeken, geanalyseerd en geconcludeerd.

  3. Split-sample analyse betekent dat bij iedere hond bloed is afgenomen en in twee porties met twee aparte  unieke codes wordt ingestuurd naar ons laboratorium en apart  van elkaar de MD  Dog Test is uitgevoerd. Zo kunnen we zien en aantonen dat  onze testen twee keer dezelfde uitslag vertoont en dus dat onze MD Test reproduceerbaar is. Dit is een must in de wetenschap.

  4. Retroperspectief onderzoek betekent dat de ene hond eerst het goede dieet krijgt en daarna het foute dieet en de andere hond eerst het foute dieet krijgt en daarna het goede dieet. Aan het einde van deze ronden krijgen       de honden bij wie duidelijk een ziekmakend effect is vertoond na een bepaald dieet alsnog een keer express dat 'foute' dieet krijgt, we noemen dit een provocatie test of wel  - final challange -.

  5. Voorspellende waarden: met de uitkomst van iedere test kunnen we  nog voordat de honden op dieet gaan al exact aangeven welke hond relatief gezond is of  welke hond wel behoorlijk ziek zou moeten zijn.  Hierbij hebben we een 100 % resultaat behaald, dit is het hoogst haalbare in de wetenschap, dus zeer bijzonder dat we dit hebben laten zien.